ΜΟΚΕΤΕΣ

ΜΟΚΕΤΕΣ

Results 1 - 18 of 270
Page 1 of 15

66 Brown

20160813_120752-(small)

Σύνθεση: Cotton - Polyester Πάχος πέλους: 20mm Συνολικό Βάρος: 3000γρ/μ2 Κατηγορία χρήσης: Οικιακή χρήση Υπόστρωμα: Υφαντό

Call for price

Product details

Abana - 066

20160809_174011-(small)

Πάχος πέλους: 13mm Σύνθεση: 100% PA Χώρα κατασκευής: Τουρκία Υπόστρωμα: Οικολογικό

Call for price

Product details

Abana - 111

20160809_173718-(small)

Χαλί επιθυμητής διάστασης Πάχος πέλους: 13mm Σύνθεση: 100% PP Χώρα κατασκευής: Τουρκία Υπόστρωμα: Οικολογικό

Call for price

Product details

Abana - 122

20160809_173844-(small)

Χαλί επιθυμητής διάστασης Πάχος πέλους: 13mm Σύνθεση: 100% PP Χώρα κατασκευής: Τουρκία Υπόστρωμα: Οικολογικό

Call for price

Product details

Abana - 133

20160809_173435-(small)

Χαλί επιθυμητής διάστασης Πάχος πέλους: 13mm Σύνθεση: 100% PP Χώρα κατασκευής: Τουρκία Υπόστρωμα: Οικολογικό

Call for price

Product details

Abana - 155

20160809_174330-(small)

Χαλί επιθυμητής διάστασης Πάχος πέλους: 13mm Σύνθεση: 100% PP Χώρα κατασκευής: Τουρκία Υπόστρωμα: Οικολογικό

Call for price

Product details

Abana - 166

20160809_174429-(small)

Χαλί επιθυμητής διάστασης Πάχος πέλους: 13mm Σύνθεση: 100% PP Χώρα κατασκευής: Τουρκία Υπόστρωμα: Οικολογικό

Call for price

Product details

Abana - 188

20160809_173328-(small)

Χαλί επιθυμητής διάστασης Πάχος πέλους: 13mm Σύνθεση: 100% PP Χώρα κατασκευής: Τουρκία Υπόστρωμα: Οικολογικό

Call for price

Product details

Abana - 233

20160809_173604-(small)

Χαλί επιθυμητής διάστασης Πάχος πέλους: 13mm Σύνθεση: 100% PP Χώρα κατασκευής: Τουρκία Υπόστρωμα: Οικολογικό

Call for price

Product details

Abana - 244

20160809_174126-(small)

Χαλί επιθυμητής διάστασης Πάχος πέλους: 13mm Σύνθεση: 100% PP Χώρα κατασκευής: Τουρκία Υπόστρωμα: Οικολογικό

Call for price

Product details

Abana - 266

20160809_174223-(small)

Χαλί επιθυμητής διάστασης Πάχος πέλους: 13mm Σύνθεση: 100% PP Χώρα κατασκευής: Τουρκία Υπόστρωμα: Οικολογικό

Call for price

Product details

Alfa - 38

20160810_165509(0)-(small)

Σύνθεση: 100% Wool Πάχος πέλους: 14mm Κατηγορία χρήσης: Οικιακή χρήση Υπόστρωμα: Οικολογικό

Call for price

Product details

Alfa - 39

20160810_164833-(small)

Σύνθεση: 100% Wool Πάχος πέλους: 14mm Κατηγορία χρήσης: Οικιακή χρήση Υπόστρωμα: Οικολογικό

Call for price

Product details

Alfa - 86

20160810_170644-(small)

Σύνθεση: 100% Wool Πάχος πέλους: 14mm Κατηγορία χρήσης: Οικιακή χρήση Υπόστρωμα: Οικολογικό

Call for price

Product details

Alfa - 87

20160810_164601-(small)

Σύνθεση: 100% Wool Πάχος πέλους: 14mm Κατηγορία χρήσης: Οικιακή χρήση Υπόστρωμα: Οικολογικό

Call for price

Product details

Alfa - 88

20160810_165411-(small)

Σύνθεση: 100% Wool Πάχος πέλους: 14mm Κατηγορία χρήσης: Οικιακή χρήση Υπόστρωμα: Οικολογικό

Call for price

Product details

Art - brown

20160812_154338-(small)

Σύνθεση: 100% PP Πάχος πέλους: 20mm Συνολικό Βάρος: 3000γρ/μ2 Κατηγορία χρήσης: Οικιακή χρήση Υπόστρωμα: Υφαντό

Call for price

Product details

Art - Fume

20160812_154248-(small)

Σύνθεση: 100% PP Πάχος πέλους: 20mm Συνολικό Βάρος: 3000γρ/μ2 Κατηγορία χρήσης: Οικιακή χρήση Υπόστρωμα: Υφαντό

Call for price

Product details

66 Brown

20160813_120752-(small)
Call for price

Product details

Abana - 066

20160809_174011-(small)
Call for price

Product details

Abana - 111

20160809_173718-(small)
Call for price

Product details

Abana - 122

20160809_173844-(small)
Call for price

Product details

Abana - 133

20160809_173435-(small)
Call for price

Product details

Abana - 155

20160809_174330-(small)
Call for price

Product details

Abana - 166

20160809_174429-(small)
Call for price

Product details

Abana - 188

20160809_173328-(small)
Call for price

Product details

Abana - 233

20160809_173604-(small)
Call for price

Product details

Abana - 244

20160809_174126-(small)
Call for price

Product details

Abana - 266

20160809_174223-(small)
Call for price

Product details

Alfa - 38

20160810_165509(0)-(small)
Call for price

Product details

Alfa - 39

20160810_164833-(small)
Call for price

Product details

Alfa - 86

20160810_170644-(small)
Call for price

Product details

Alfa - 87

20160810_164601-(small)
Call for price

Product details

Alfa - 88

20160810_165411-(small)
Call for price

Product details

Art - brown

20160812_154338-(small)
Call for price

Product details

Art - Fume

20160812_154248-(small)
Call for price

Product details

66 Brown

20160813_120752-(small)
Call for price

Product details

Abana - 066

20160809_174011-(small)
Call for price

Product details

Abana - 111

20160809_173718-(small)
Call for price

Product details

Abana - 122

20160809_173844-(small)
Call for price

Product details

Abana - 133

20160809_173435-(small)
Call for price

Product details

Abana - 155

20160809_174330-(small)
Call for price

Product details

Abana - 166

20160809_174429-(small)
Call for price

Product details

Abana - 188

20160809_173328-(small)
Call for price

Product details

Abana - 233

20160809_173604-(small)
Call for price

Product details

Abana - 244

20160809_174126-(small)
Call for price

Product details

Abana - 266

20160809_174223-(small)
Call for price

Product details

Alfa - 38

20160810_165509(0)-(small)
Call for price

Product details

Alfa - 39

20160810_164833-(small)
Call for price

Product details

Alfa - 86

20160810_170644-(small)
Call for price

Product details

Alfa - 87

20160810_164601-(small)
Call for price

Product details

Alfa - 88

20160810_165411-(small)
Call for price

Product details

Art - brown

20160812_154338-(small)
Call for price

Product details

Art - Fume

20160812_154248-(small)
Call for price

Product details

Page 1 of 15